Vi på biOptima tycker att det ska vara enkelt att bli klimatplånbokssmart och vi erbjuder därför tre olika investeringsalternativ:

Vid köp av anläggningen utbildar biOptima din driftspersonal och utför årlig service på anläggningen via vårt service/support avtal.

Att leasa din anläggning via vår samarbetspartner Siemens Finans innebär ett ekonomiskt och tekniskt fördelaktigt alternativ. Normalt 5 års avtalstid med 10 procents restvärde och låg finansiell kostnad. 

Färdig värme- enklare blir det inte. biOptima investerar i sin egen anläggning tar ett helhetsansvar för att leverera trygg och ekonomisk bioenergi och du kan koncentrera dig på din kärnverksamhet.