Packat och klart för pannleverans till Norra Skog i Kåge.

12 februari 2020

Nu arbetar vi med de sista förberedelserna för pannans ankomst för en nyckelfärdig 5 MW anläggning inklusive pannhusfastighet i korslimmat och limträ till Norra Skogs sågverk i Kåge. Pannsystemet kommer att elda bark, råspån, flis och städflis med driftstart innan semestrarna. Mer information  om anläggningen kommer presenteras senare.

Fler nyheter

01 feb

Nevel investerar i anläggning till Ellös.

Nevel investerar i en 900 kW flisanläggning till sitt närvärmeverk i Ellös. Pannan kommer att...