UTSR Visio

Ny standard för flexibilitet och prestanda.

Med Schmids flaggskepp UTSR Visio sätter Bioptima en ny standard för större fastbränslepannor i Sverige. Pannan är designad för spannet 10 – 65 % fukthalt i bränslet och kan elda alla typer av fastbränsle från pellets till grot. Andelen oförbränt i askan garanteras till 1-2 % beroende på vad och hur man eldar istället för normalt 8-10 % och system för våtaska behövs givetvis inte- anläggningen är utrustad med övervakad slutförbränningszon. 

Sintringsproblematik tillhör det förflutna och kan inte uppkomma- temperaturen kontrolleras och regleras till under bränslets smältpunkt på förbränningsbädden.

Helautomatisk drift och askhantering.

Driften är helt automatiserad och det sker normalt ingen manuell rengöring i ett intervall på 6 till 12 månader beroende på bränslet och driftförhållanden. I alla delar där sot eller aska kan ansamlas sker bortförsel automatiskt i slutet system till anläggningens askcontainer. Pannskötarens arbete minimeras och totalekonomin över tid blir god.

Teknisk data

Pannstorlekar:
180 till 8000 kW
Panntyper:
Varmvatten, hetvatten och ånga
Fukthalt i bränsle:
10 – 65 %
Bränsletyper:
Flis, bark, sågspån, grot, returflis, pellets och torp
Automatisk drift:
6-12 månader
Rosterkylning:
Luft, vatten, rökgasåterföring
Förbränningsteknik:
Plant frekvensstyrt rörligt roster
Testad:
Enligt EN 303-5:2012
Tillval:
Kameraövervakad, förbränningszon, SNCR NOx reducering
PDFProduktbroschyr

Vägen till värmen

 1. Bränslematning med singel eller dubbel stoker eller hydraulisk matning.
 2. Automatisk tändning med el eller gasoltändare.
 3. Luftkylt horisontellt rörligt roster.
 4. förbränningskammare med tre zoner.
 5. Strålningsvalv.
 6. Sekundärlufttillförsel i 2 zoner.
 7. 3-stråks konvektion.
 8. Rökgas bypass (option)
 9. Integrerad multicyklon med askutmatning.
 10. Pannlucka med tryckluftssotning av konvektion.
 11. Inspektionslucka strålningsvalv.
 12. Eldstadslucka med säkerhetslås. (option eldstadkamera)
 13. Manuel eller automatisk uraskning under förbränningskammaren.
 14. Automatisk askurmatning ur förbränningskammare.
 15. Pannisolering för sänkt värmeförlust och lägre ljudnivå.
 16. Luftintag för förbränningsluft.
 17. Överstrycksspjäll rökgaser.
 18. Option tryckluftssotning av bypass spjäll.
 19. Rengöringsluckor Multicyklon på båda sidor av pannan.
 20. Temperaturmätning i eldstaden.
 21. Serviceluckor för åtkomst under rosterbädd.
 22. Rökgasåterföring (Option).
Eldstadens uppbyggnad
 1. Yttre isolering (100 mm) med plåtbeklädnad
 2. Luftkylning inuti en dubbelväggad stålkonstruktion. (förvärmning av förbränningsluften)
 3. Högtemperatursbeständig värmeisoleringsskiva (60/75/100 mm).
 4. Brandsäker keramik fiberplatta belagd med aluminiumfolie (13/25 mm).
 5. Brandbeständig gjutbetong (115 mm-150 mm).

Den eldfasta betongen är fäst vid förbränningskammarens stålkonstruktion med värmebeständiga väggankare. Den eldfasta betongen har hög densitet såväl hög temperaturbeständighet och är gjuten i sektioner. Expansionssömmar mellan sektionerna kompenserar för expansion av den eldfasta betongen när temperaturen fluktuerar. De keramiska fibermattorna bakom den eldfasta betongen och högtemperatur-resistenta värmeskivorna skyddar stålkonstruktionen mot överhettning.