Referenser

Alviksgården

Alviksgården startades av en ung man i Alvik 1975. Det som då bestod av några få grisar är idag Norrlands största kött- och charkföretag.

– Vår vision är att vara det naturliga valet vid alla norrländska måltidstillfällen. En förutsättning för att lyckas är att vi ständigt utvecklar vår verksamhet, där har Bioptima spelat en stor roll, säger Mikael Hugoson, mannen som startade allt.

På Alviksgården går inget till spillo och miljö och hållbarhet står alltid i fokus. Vi på Bioptima är otroligt glada för att vi fick möjligheten att leverera en komplett värmeanläggning med prestanda som matchar Alviksgårdens energibehov. Så klart med tillhörande funktionsgaranti.

– Det enda problem jag faktiskt haft med den här anläggningen är att mina medarbetare retar mig för att jag inte köpt den tidigare, säger Mikael Hugoson, VD Alviksgården.

Lösning

 • Panna:

  UTSR Visio 900 kW.

 • Ackumulatortank:

  15 m3

 • Vattendistribution och tryckhållning

 • Flisförråd:

  300 m3 med körbara skrapor

Holmen Skog, Gideå

Holmen bytte uppvärmningssystem för sju växthus i Holmens plantskola i Gideå. Bioptima levererade en värmeanläggning där träflis ersatte 400 kubikmeter olja per år.

– Hela byggfasen gick fantastiskt smidigt med tanke på att vi har ganska komplicerade befintliga dragningar av el- och vattenledningar i marken av plantskolan. Vi är jättenöjda med Bioptima, säger Erik Ek, plantskolechef på Gideå Plantskola.

Bioptima har till Holmen Skog levererat en funktionsleverans och konverterat hela plantskolans värmesystem. Kravet – plantorna skall ha +20 grader. I detta ingick geoteknisk undersökning, projektering och utförande av pannhus, anläggning, kulvertering, aerotemprar i varje växthus och styrning mot Holmens växthusstyrning. 

Värmecentralen är byggd på en yta av 18 gånger 30 meter inklusive ackumulatortankar och en flisficka med en volym på 500 kubikmeter. Pannhuset är byggt i trä med limträbalkar och korslimmat trä.

– Vi fastnade för Bioptimas tekniska lösningar med ackumulatortankar och anpassning av pannans effekt. De var väldigt intresserade av vår verksamhet och satte sig snabbt in i våra behov. Det som avgjorde till deras fördel var både lösningen och personerna bakom Bioptima, säger Erik Ek.

Lösning

 • Nyckelfärdigt pannhus inkl geoteknisk undersökning och fundament.

 • Panna:

  Schmid UTSR Visio 3200 kW.

 • Flisficka:

  500 m3 med körbara skrapor

 • Elfilter

 • Skorsten

 • Ackumulatortankar:

  2 X 100 m3

 • Vattendistribution och tryckhållning

 • Kulvertnät

 • Ny uppvärmning växthus

 • Konvertering till vattenburen värme i fastigheter

 • Kulvertering på site