UTSK Visio

Funktionalitet

UTSK Visio är en till förbränningen undermatad panna i effekterna 180 – 900 kW. Den eldar flis i fuktspannet 10 – 50 %. 

Bränsle förs nedifrån in i den höglegerade UTSK-stokerugnen. Förbränningskammaren är fodrad vilket ger en hög ugnstemperatur även vid vått bränsle. Primärluften matas in i förbränningen genom rostret där förgasningen av förbränningsmaterialet börjar. Sekundärluften som tillförs i förbränningskammarens sidor ger optimal förbränning och därmed låga emissioner. Under hela rostret finns en skruvtransportör som transporterar askan direkt i slutet system till askcontainern. Konvektionsdelen går i tre stråk innan rökgaserna passerar den integrerade multicyklonen. 

Teknisk data

Pannstorlekar:
180 till 900 kW
Panntyper:
Varmvatten, hetvatten
Fukthalt i bränsle:
10-50 %
Bränsletyper:
Flis, returflis
Automatisk drift:
2-3 månader
Rosterkylning:
Luft, rökgasåterföring
Förbränningsteknik:
Undermatat roster
Testad:
Enligt EN 303-5:2012
Tillval:
Kameraövervakad förbränningszon
PDFProduktbroschyr

Vägen till värmen

 1. Bränslematning med stoker
 2. Automatisk tändning
 3. Förbränningsbädd med gjutna tangenter och primärluftstillförsel.
 4. Slutförbränningsroster.
 5. förbränningskammare
 6. Sekundärlufttillförsel.
 7. Strålningsvalv
 8. 3-stråks konvektion.
 9. Rökgas bypass (option)
 10. Integrerad multicyklon med askutmatning.
 11. Pannlucka med tryckluftssotning av konvektion.
 12. Eldstadslucka med säkerhetslås. (option eldstadkamera)
 13. Automatisk askurmatning ur förbränningskammare.
 14. Pannisolering för sänkt värmeförlust och lägre ljudnivå.
 15. Luftintag för förbränningsluft.
 16. Överstrycksspjäll rökgaser.
 17. Option tryckluftssotning av bypass spjäll.
 18. Rengöringsluckor Multicyklon på båda sidor av pannan.
 19. Rökgasåterföring (option för UTSK)
Eldstadens uppbyggnad
 1. Yttre isolering (100 mm) med plåtbeklädnad
 2. Luftkylning inuti en dubbelväggad stålkonstruktion. (förvärmning av förbränningsluften)
 3. Högtemperatursbeständig värmeisoleringsskiva (60/75/100 mm).
 4. Brandsäker keramik fiberplatta belagd med aluminiumfolie (13/25 mm).
 5. Brandbeständig gjutbetong (115 mm-150 mm).

Den eldfasta betongen är fäst vid förbränningskammarens stålkonstruktion med värmebeständiga väggankare. Den eldfasta betongen har hög densitet såväl hög temperaturbeständighet och är gjuten i sektioner. Expansionssömmar mellan sektionerna kompenserar för expansion av den eldfasta betongen när temperaturen fluktuerar. De keramiska fibermattorna bakom den eldfasta betongen och högtemperatur-resistenta värmeskivorna skyddar stålkonstruktionen mot överhettning.