Prestanda

En helt ny generation anläggningsteknik med unik prestanda, flexibilitet och funktion. Vi lägger numera minimalt med tid och pengar på drift och underhåll. / Holmen Skog, Gideå

HELAUTOMATISERAD DRIFT

Med en Schmid UTSR Visio garanteras automatiserad drift i minst 6 månader och beroende på vad och hur du eldar upp till hela 12 månader.

Det sker ingen manuell rengöring och minimalt med underhåll mellan inspektionsintervallen på 6 till 12 månader vilket minimerar dina kostnader för driften.

I alla delar av förbränningssystemet där det kan ansamlas sot eller aska ser tekniken till att i slutet system föra materialet till askcontainern. Detta helautomatiska system innefattar under roster, bottenaska, ovan styrålningsvalv, konvektionsdel, cyklon och elfilter.

1 % oförbränt i askan, inga system för våtaska. Detta kan jämföras med branschstandard ca 8-10 % oförbränt i askan.

1 % OFÖRBRÄNT I ASKAN, INGA SYSTEM FÖR VÅTASKA

Detta kan jämföras med branschstandard ca 8-10 % oförbränt i askan.

Slutförbränningszonen innan askan faller ned i bottenaskan övervakas med både nivåsensorer och temperatursensorer. Om värme i asktransportör eller hög bränslebäddnivå detekteras bromsas rosterrörelsen så att allt bränsle hinner slutförbrännas. Kostnadsbesparande då allt bränsle nyttjas och betydligt mindre aska produceras som ska bortforslas och hanteras eventuellt med deponikostnader. Systemet blir även mer bränsleflexibelt än ett konventionellt system.

Bioptima/Schmid levererar inte och behöver inte system för våtaska som är standard för förbränningssystem med hög andel oförbränt och glödande bränsle i asksystemet.

I bilden visas temperaturer T1 med en mätning mitt i rostertangenterna med och utan rökgasåterföring. Notera också att detta är vid 10 och 35 % fukthalt i bränslet och temperaturerna går ned ytterligare vid ännu fuktigare bränsle.

HINDRAR UPPKOMST AV SINTER OCH SLAGG

För att undvika att sinter och slagg måste man hålla koll på och reglera förbränningstemperaturerna i de olika förbränningszonerna.

Schmid systemet arbetar mot ett börvärde på förbränningstemperaturen och regleringen sker med rökgasåterföringen som appliceras i de tre primärzonerna genom rosterbädden samt i den andra zonen på sekundärluften. Under rosterbädden mäts kontinuerligt temperaturen på 5 punkter och i slutförbränningszonen mäts temperaturen i själva keramikväggen, allt för att förhindra uppkomst av sinter samt maximera livslängden på roster och keramik.

I bilden nedan visas temperaturer T1 med en mätning mitt i rostertangenterna med och utan rökgasåterföring. Notera också att detta är vid 10 och 35 % fukthalt i bränslet och temperaturerna går ned ytterligare vid ännu fuktigare bränsle

Keramikens tjocklek och kvalité är viktigt men också isolering, kylning, expansion och temperaturövervakning. Med en Schmid panna övervakas temperaturen i gaserna och i keramikväggen.

ELDA FRÅN 10 % TILL 60 % FUKTHALT

Flexibiliteten i bränslets fukthalt, olika bränslen eller blandningar är oslagbar, från pellets till fuktig grot.

För att klara av detta måste rökgasåterföring kontrollera temperaturerna nedåt vid eldning av torra bränslen och pannan vara utrustad med mycket keramik och varmhållningen kontrolleras vid fuktiga bränslen.

Schmid UTSR Visio är en av de pannor på marknaden med mest keramik. Keramiken har dessutom olika kvalitéer beroende på var i pannan det sitter.

Keramikens tjocklek och kvalité är viktigt men också isolering, kylning, expansion och temperaturövervakning. Se uppbyggnad och funktion nedan. Med en Schmid panna övervakas temperaturen i gaserna och i keramikväggen. Systemet reglerar för optimering av temperaturen och om temperaturen trots reglering blir för hög eller för låg genereras B-larm.

Schmid har alltid fokuserat utvecklingen mot låga livscykelkostnader. I detta ingår automatiserad drift för att minimera arbetskostnader.

LÅGA KOSTNADER FÖR SLIT/RESERVDELAR OCH ELKONSUMTION

Schmid har alltid fokuserat utvecklingen mot låga livscykelkostnader.

I detta ingår automatiserad drift för att minimera arbetskostnader. Motorer, givare och kringkomponenter är av högsta kvalité och av välkända varumärken.

Alla elförbrukare är klassade minst IE3 och skruvar för bränsle och aska är avlagrade för att gå lätt och komma ned i motorstorlek. Rostertangenter och keramik byts ut i mindre sektioner där slitage över tid uppstår.