Nyheter

Holmen Skog, Gideå

16 december 2020

Holmen bytte uppvärmningssystem för sju växthus i Holmens plantskola i Gideå. Bioptima levererade en värmeanläggning där träflis ersatte 400 kubikmeter olja per år.

– Hela byggfasen gick fantastiskt smidigt med tanke på att vi har ganska komplicerade befintliga dragningar av el- och vattenledningar i marken av plantskolan. Vi är jättenöjda med Bioptima, säger Erik Ek, plantskolechef på Gideå Plantskola.

Bioptima har till Holmen Skog levererat en funktionsleverans och konverterat hela plantskolans värmesystem. Kravet – plantorna skall ha +20 grader. I detta ingick geoteknisk undersökning, projektering och utförande av pannhus, anläggning, kulvertering, aerotemprar i varje växthus och styrning mot Holmens växthusstyrning. 

Värmecentralen är byggd på en yta av 18 gånger 30 meter inklusive ackumulatortankar och en flisficka med en volym på 500 kubikmeter. Pannhuset är byggt i trä med limträbalkar och korslimmat trä.

– Vi fastnade för Bioptimas tekniska lösningar med ackumulatortankar och anpassning av pannans effekt. De var väldigt intresserade av vår verksamhet och satte sig snabbt in i våra behov. Det som avgjorde till deras fördel var både lösningen och personerna bakom Bioptima, säger Erik Ek.

Fler nyheter