Lyckad proveldning.

01 januari 2021

För potentiell kunds räkning har vi proveldat en bränslemix av råspån, bark och städbark för att påvisa att sinter, slagg och oförbränt i askan inte är några problem med svåra bränslen i ett Schmid system. Rökgasåterföringen håller förbränningstemperaturen under askans smältpunkt och slutförbränningszonen övervakas så att allt material brinner upp. Små volymer av en ren och finfördelad aska blir resultatet.

Fler nyheter

12 dec

Tillväxtrekord vid Holmens plantskola.

Holmens plantor vid plantskolan i Gideå mår som bäst vid +20 grC och första året...

12 feb

Packat och klart för pannleverans till Norra Skog i Kåge.

Nu arbetar vi med de sista förberedelserna för pannans ankomst för en nyckelfärdig 5 MW...

01 feb

Nevel investerar i anläggning till Ellös.

Nevel investerar i en 900 kW flisanläggning till sitt närvärmeverk i Ellös. Pannan kommer att...